Kurs i datortomografi 16-18 oktober 1984, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Avd. för diagnostisk radiologi

Författare
(Kursledning: Anders Hemmingsson, Sven-Göran Larsson, Anders Magnusson)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Uppsala [44] sidor. : ill.