Kusin-bref från Gustaf Fröding - med porträtt och facsimile

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björck & Börjesson 1916 Sverige, Stockholm 92 sidor.
1916 Sverige, Stockholm 92 s