Kustradio allmänt - Fjärrmanöversystem kort- och långvåg

Författare
Arne Ahlström
(Arne Ahlström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarets historiska telesamlingar (FHT), Marinen 2016 Sverige, Enköping 53 sidor illustrationer 32 cm