Kväden anno 1913, 1914

Författare
Georg Fraser
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1913-1914 Finland, Helsingfors 2 vol. (31 37 sidor.)