Kvalitet och kollegialitet - vänbok till Leif Lindberg

Författare
(Martin Stigmar och Thomas Sandstedt (red.).)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Repro, Linnéuniversitetet 2012 Sverige, Växjö, Växjö 193 sidor. 978-91-86983-38-3