Kvalitet och kritiskt tänkande

Författare
(Med bidrag av Carl Tham...; Anders Persson /red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund university 1997 Sverige, Lund 67 sidor.