Kvalitetsarbete i sågverk D. 1, Omvärld, marknad

Författare
Christer Johansson
(Illustrationer: Lars Härngren, Mohammad Ali)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbio, Skogsindustrins utbildning i Markaryd (SUM) 1995 Sverige, Stockholm, Markaryd 32 sidor. : ill. 91-7322-201-1