Kvalitetsarbete i sågverk D. 2, Interna kunder, kvalitet och lönsamhet, affärsidé, mål och strategier

Författare
Christer Johansson
(Illustrationer: Lars Härngren, Mohammad Ali)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbio, Skogsindustrins utbildning i Markaryd (SUM) 1996 Sverige, Stockholm, Markaryd 32 sidor. : ill. 91-7322-202-X