Kvalitetsarbete i sågverk D. 3, Sågverkets råvara

Författare
Christer Johansson
(Illustrationer: Lars Härngren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbio, Skogsindustrins utbildning i Markaryd (SUM) 1996 Sverige, Stockholm, Markaryd 24 sidor. : ill., diagr. 91-7322-203-8