Kvalitetsarbete i sågverk D. 6, Sortering, vidareförädling, paketering

Författare
Christer Johansson
(Illustrationer: Lars Härngren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbio, Skogsindustrins utbildning i Markaryd (SUM) 1996 Sverige, Stockholm, Markaryd 40 sidor. : ill. 91-7322-206-2