Kvalitetsarbete i sågverk D. 7, Inköp, ekonomi och administration, marknad och försäljning, verkstad och underhåll, verktygssliperi

Författare
Christer Johansson
(Illustrationer: Lars Härngren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbio, Skogsindustrins utbildning i Markaryd (SUM) 1996 Sverige, Stockholm, Markaryd 32 sidor. : ill. 91-7322-207-0