Kvalitetskriterier hos äpplen från tre klimatiskt olika regioner i Sverige

Författare
Erich Goldschmidt-Reischel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Uppsala 22 sidor. 91-7088-155-3