Kvalitetssystem vid Pappersgruppen AB

Författare
Christer Nord
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för industriell organisation och ekonomi, Chalmers tekniska högskola 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 22 sidor., 10 ref.