Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC

Författare
Jesper Johansson
(Jesper Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2005 Sverige, Göteborg iv, 45 sidor. ill.