Kvarsebo-Åbacken 1:1 - dikesrensning i anslutning till boplats från stenåldern : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning RAÄ 17:1 och RAÄ 29:1, Kvarsebo-Åbacken 1:1, Kvarsebok socken, Norrköpings kommun, Östergötland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2014 Sverige, Västerås 9 sidor. ill. 978-91-7453-374-3