Kvarteret Guldsmeden i Arboga - arkeologisk antikvarisk kontroll: Arboga stad 34:1, Guldsmeden 7, Arboga stad, Arboga kommun, Västmanland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2014 Sverige, Västerås 8 sidor. ill. 978-91-7453-362-0