Kvarteret Herta Västerås, schaktningsarbeten på bryggeritomten - arkeologisk förundersökning: Kv Herta, Domkyrkoförsamlingen, Västerås kommun, Västmanland

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2015 Sverige, Västerås 12 sidor. ill. 978-91-7453-417-7