Kvarteret Lejonet - ett restaureringsförslag år 1910

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Åke Modéer)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Malmö S. 46-48 : ill.