Kvartett

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lars Gustaf Andersson.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edition Tegnér, Författares bokmaskin 2018 Sverige, Lund, Stockholm 13 sidor : 20 cm 978-91-982533-9-9