Kvartsbearbetning och sälfångst i Riksten - fjärrvärmeledning i Tullinge och Riksten : Södermanland, Botkyrka socken, Riksten 9:2, RAÄ 485 : arkeologisk utredning, etapp 1 och etapp 2, och arkeologisk förundersökning

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UV Mitt, Avdelningen för arkeeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet cop 2006 Sverige, Hägersten 26 sidor. : ill.