Kvinnan i rött

Författare
Sophia James
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2019 Sverige 978-91-507-2346-5
Harlequin 2018 Sverige, Stockholm 297 sidor 18 cm 978-91-509-3144-0