Kvinnan i tjugonde århundradet

Författare
Jules Simon
(Af Jules Simon och Gustave Simon bemyndigad öfversättning af O. H. D.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1892 Sverige, Stockholm 384 sidor.