Kvinnan söker sin väg : Den svenska kvinnans historia från liberalismen till vår tid

Författare
Alice Lyttkens
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2016 Sverige 978-91-0-014803-4
Bonnier, Bonnier 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 351 sidor. ill. 19 cm
Bonnier 1976 Sverige, Stockholm, Ungern 351 sidor. ill. 19 cm
Bonnier, Bonnier 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 351 sidor. ill.