Kvinnan söker sin väg - den svenska kvinnans historia från liberalismen till vår tid

Författare
Alice Lyttkens
(Alice Lyttkens.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 351 sidor. ill. 19 cm
Bonnier, Bonnier 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 333 sidor. ill. 22 cm
Bonnier 1976 Sverige, Stockholm, Ungern 351 sidor. ill. 19 cm
Bonnier, Bonnier 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 351 sidor. ill.