Kvinnans 100 år - Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf - Unioni Naisasialiitto Suomessa ry 1892-1992

Författare
Eeva-Liisa Nurmi
(Text: Eeva-Liisa Nurmi, Nina Degerstadt ... översättning: Nina Roos.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unionen Kvinnosaksförbund i Finland 1994 Finland, Helsingfors 15 sidor. 30 cm