Kvinnodebatten och tobaksarbeterskornas situation under tidigt 1900-tal

Författare
Inga Movitz Petroselli
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Forum för tvärvetenskapliga kvinnostudier 1992 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 33 s