Kvinnokast - strofer i jämställd tid

Författare
Birgitta Onsell
(Birgitta Onsell teckningar av Roger Palmqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Boktryck 1979 Sverige, Stockholm, Helsingborg 104 sidor. ill. 22 cm