Kvinnomisshandel inom äktenskapet - mellan det omöjliga och det möjliga

Författare
Margareta Hydén
(Margareta Hydén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköpings universitet, LiU-Tryck 2008 Sverige, Linköping, Linköping 260 sidor. 978-91-7393-997-3
Linköpings universitet 2008 Sverige, Linköping 260
Liber utbildning, Gummesson 1995 Sverige, Stockholm, Falköping 260 sidor. 21 cm