Kvinnor, frigörelse & brott - en fallstudie

Författare
Eva Tiby
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allmän kriminologi/ Sociologiska inst., Stockholms univ. 1986 Sverige, Stockholm 66 sidor. : tab.