Kvinnor i bondemiljö - studieplan

Författare
Margareta Pålson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, LTK 1976 Sverige, Stockholm 16 sidor. 30 cm
Studieförbundet Vuxenskolan, Centraltr. 1972 Sverige, Södertälje, Borås 15 sidor.