Kvinnor, kunskap och politik - några reflexioner i anslutning till en undersökning om förtroendevaldas kunskaper och kunskapsbehov

Författare
Marianne Marcusdotter
(Marianne Mossige-Norheim)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för pedagogik, Högsk. för lärarutbildning 1981 Sverige, Stockholm [4], 95 sidor. (var. pag.) : diagr., ill., tab. 30 cm