Kvinnor på toppchefsnivå i kommunen - en studie av goda exempel i sex kommuner

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Text: Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska kommunförb., Åtta.45 : Get 2003 Sverige, Stockholm, Solna 36 sidor. ill. 23 cm