Kvinnorna

Författare
Joan Swallow Reiter
(Redaktörerna vid Time-Life books med text av Joan Swallow Reiter övers.: Maj-Britt Bæhrendtz svensk bearb.: Nils Erik Bæhrendtz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokorama cop. 1985 Sverige, Höganäs, Spanien 240 sidor. ill. 29 cm