Kvinnornas förändrade arbetsroll i jordbruket 1940-1970 - Södermanlands län

Författare
Katarina Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekonomisk-historiska inst., Uppsala univ. 1997 Sverige, Uppsala 24 sidor. : diagr., karta, tab.