Kvinnors vardag - om kvinnors arbete och liv : anpassningsstrategier i tid och rum

Författare
Tora Friberg
(Tora Friberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund Univ. Press, Studentlitteratur 1990 Sverige, Lund, Lund 348 sidor illustrationer, diagram, tabeller 23 cm
Linköping University Electronic Press 1990 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (348 sidor) illustrationer, diagram, tabeller