Kvinnovärld i vardande - tolv uppsatser i kvinnofrågor utgivna till Fredrika Bremer-förbundets sjuttiofemårsjubileum

Författare
(Redaktör: Monica Boëthius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fredrika-Bremer-förb., Seelig, Rydahl 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 234 sidor. ill.