Kyla - i vetenskap och konst

Författare
(Bengt W. Johansson, redaktör.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson 2020 Sverige, Stockholm 141 sidor illustrationer 22 cm 978-91-89063-01-3