Kylning och kylmedel för värmebehandling - provningsmetoder : samband mellan kylkurvor och härdningsresultat

Författare
Jan Bodin
(Jan Bodin, Sören Segerberg, Karl-Erik Thelning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för verkstadsteknisk forskning (IVF, Sveriges mekanförb. (distr.) 1981 Sverige, Göteborg, Stockholm [75] sidor. (var. pag.) diagr., ill. 30 cm