Kyrkan på torget - offentlig teologi i en postsekulär tid

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Argument 2016 Sverige, Varberg, Lettland 158 sidor. 19 cm 978-91-7315-488-8