Kyrkans revolutionering genom upplysningen

Författare
Anton Nyström
(Anton Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1930 Sverige, Stockholm, Stockholm 192 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan