Kyrkoåret och högmässan framställda i bilder med förklaringar och arbetsuppgifter

Författare
Johannes Ljunghoff
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1930 Sverige, Stockholm 35,(1)s