Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. : Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar del, som utgjöra af hela verket första bandet. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. 1753

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(kungl. tryckeriet : Momma : Nyström : Grefing : historiographi regni 1753 Sverige, Stockholm [06], ii126, iii736, iv944 sidor. =(s. ii88-126, 879-944 opag.)=; [2] pl.]