Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 2, Andra delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar. Denne, samt den följande tredje delen, äro ifrån tyska tungomålet förswenskade, : och boken med pålitelige register försedd, af Olof Rönigk. Och utgjöra desze twå delar, af hela werket andra bandet. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, 1753

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(kungl. tryckeriet : Momma : Nyström : Grefing : historiographi regni 1753 Sverige, Stockholm [02], 888 sidor.]