Kyrko-postilla. 1-3. Stockholm 1753 Del 3, Tredje delen af d. Martini Lutheri Kyrko-postilla, som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några epistoliska texter, samt bihang och tilökning med många anderika predikningar, : utsökta ur sal. d. Lutheri öfriga skrifter. Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckerie. 540 s. =(s. 497-540 opag.)=; 1 rättelsebl

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(kungl. tryckeriet : Momma : Nyström : Grefing : historiographi regni 1753 Sverige, Stockholm 540 sidor. =(s. 497-540 opag.)=; [1] rättelsebl.