=Kyrko-postilla. 2. uppl. 1-3. Stockholm 1816-1819=

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1816-1819 Sverige, Stockholm 4:o.