=Kyrko-postilla. 3. uppl. 1. Stockholm 1828= Del 1, Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg. Denna förklaring öfwer evangelierne är fördelt : i winter- och sommar-del, som utgöra af hela verket första bandet. Tredje uplagan. Stockholm, 1828. Tryckt hos Samuel Rumstedt, på eget förlag. Huset n:o 3 wid Kongsholms torget. : 02 , ii62, iii648, iv816 s. =(s. 765-816 opag.)=; 1 pl

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Stockholm