Kyrko-postilla - Ny öfvers. utg. på Evang. fosterl.stiftelsens föranstaltande och förlag

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1875 Sverige, Stockholm
Gleerup 1873-1874 Sverige, Lund 2 vol.
1860 Sverige, Stockholm 344, 331, 552 sidor.
Gleerup 1857 Sverige, Lund 2 vol. i 1; 72, 679, 794 sidor.
1847 Sverige, Stockholm 2 vol. i 1
1753 Sverige, Stockholm