Kyrkobyggnader 1760-1860 D. 1, Skåne och Blekinge = Skåne and Blekinge

Författare
(Foto: Pär-Ola Karlsson översättningen till engelska av William M Pardon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, A & W 1989 Sverige, Stockholm, Uppsala 295 sidor. ill., diagr., kartor