Kyrkofäder, mystiker och evangelium

Författare
Christer Svensson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
XP Media 2014 Sverige 978-91-86683-36-8
XP media 2013 Sverige, Handen, Estland 156 sidor. 21 cm 978-91-86683-32-0