Kyrkogården - en Noas ark

Kyrkogårdar har ofta en rik flora och fauna. De har inte utsatts för samma utarmning som det omgivande jord- och skogsbrukslandskapet. Kyrkogårdens gamla träd, gräsmarker och stenmurar hyser ofta växter och djur, som har varit människans följeslagare under årtusenden. Äldre kyrkogårdar kan på detta sätt fungera som en Noas ark, en skyddad plats för hotade arter som behöver särskild omsorg för att överleva.Den här boken ger unika kunskaper om kyrkogården som historisk och biologisk miljö.

Författare
(Åke Carlsson & Svante Hultengren (red.) med förord av Stefan Edman & Henrik Grape.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturcentrum, SG Zetterqvist 2009 Sverige, Stenungssund, Västra Frölunda 56 sidor. ill. 21 cm 978-91-85221-21-9
Naturcentrum 2007 Sverige, Stenungsund 56 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 21 cm 978-91-85221-11-0